Metody i narzędzia wspierające esencjalizm
Kelly Sikkema / Unsplash

Metody i narzędzia wspierające esencjalizm

Karolina Halik

Esencjalizm to mindset sprzyjający robieniu właściwych rzeczy.

Chociaż w teorii brzmi to bardzo łatwo, wdrożenie wszystkich zasad naraz może być wyzwaniem. Jednak nie zrażaj się, lecz aplikuj te rozwiązania i wykorzystuj takie rozwiązania, które najbardziej służą ci w tym momencie. Esencjalizm, na szczęście, jest dość elastyczny.

Jakie metody i narzędzia stosują esencjaliści?

Wachlarz metod pracy zgodnie z myślą esencjalistyczną jest bardzo szeroki. Poniżej wybrałam tylko te, które przetestowałam na sobie, natomiast zachęcam cię do eksploracji także alternatywnych rozwiązań.

Zasada 90%

McKeown (”Esencjalista”) proponuje zasadę 90 procent, w której kluczowe jest rozważenie najważniejszego kryterium podejmowanej decyzji. Jako przykład podaje sprzątanie szafy, podczas którego takim kryterium może być “czy jeszcze kiedyś to założę?”. Możesz przyznać danemu przedmiotowi rozważań ocenę od 0 do 100. Wszystko, co uzyskało mniej niż 90 punktów, jest zerem i należy to odrzucić.

Jeśli nie możesz z przekonaniem powiedzieć tak, powiedz nie

Inną metodą Grega McKeowna jest ustalenie, że jeśli nie jest to jednoznaczne tak, to jest to wyraźne nie. Podjęcie takiej decyzji ułatwi ci np. wypisanie trzech minimalnych warunków, które musi spełnić przedmiot rozważań, by to zaakceptować, ale też trzech idealnych kryteriów, które musi spełniać.

Zasada Pareta (Zasada Pareto)

Zasada Pareto, znana również jako reguła 80/20, to ekonomiczna i zarządcza zasada głosząca, że około 80% efektów pochodzi z 20% przyczyn lub działań. Innymi słowy, mała część wysiłku lub zasobów generuje większość wyników. O tym, że 20% wysiłku przynosi 80% rezultatu jest przekonany zarówno McKeown, jaki Keller i Papasan ("Jedna rzecz. Zaskakujący mechanizm niezwykłych osiągnięć"). Chociaż jest to zasada, która opisuje wiele zjawisk z obszarów ekonomii i zarządzania, jest ona również użyteczna podczas ustalania indywidualnych priorytetów czy organizacji czasu.

Macierz Eisenhowera

Macierz Eisenhowera to narzędzie zarządzania czasem i priorytetami, które pomaga w określeniu, które zadania są najważniejsze i wymagają natychmiastowej uwagi, a które można odłożyć lub zdelegować. Jest to dwuwymiarowa tabela, w której zadania są klasyfikowane na podstawie dwóch kryteriów: ważności i pilności. Ważność mówi nam o znaczeniu danej czynności, a drugi o czasie, który pozostał na jej wykonanie. Bardzo lubię wykorzystywać szablon macierzy od Miro, bo od razu widzę wskazówki, co zrobić z zadaniami z konkretnych pól — do first (zrobić od razu), schedule (zaplanować ich wykonanie), delegate (oddelegować) i don’t do (nie robić ich w ogóle).

Szablon macierzy Eisenhowera od Miro

Pomodoro

Technika pomodoro to popularna metoda zarządzania czasem. Jeśli twoje zadania mają nadane odpowiednie priorytety i możesz zabierać się za pracę, lecz nie wiesz, jak bądź nie możesz zabrać się, by zrealizować zadanie, skorzystaj z techniki pomodoro. Dobra wiadomość jest taka, że masz już ograniczoną listę aktywności do podjęcia i zacząć działać zgodnie z następującymi krokami:

  1. Wybierz zadanie, które chcesz wykonać.
  2. Ustaw minutnik na 25 minut (jeśli preferujesz inną długość sesji, to ustaw czasomierz według uznania).
  3. Pracuj nad zadaniem koncentrując się wyłącznie na nim, aż minie 25 minut.
  4. Zakończ pracę, gdy zadzwoni zegar i zaznacz wykonaną sesję (np. na liście zadań).
  5. Zrób krótką przerwę trwającą 3-5 minut.
  6. Po czterech sesjach Pomodoro zrób dłuższą przerwę trwającą 15-30 minut, a następnie przejdź do kroku 1.

Na koniec pracy odhacz bądź skreśl wykonane zadania.

Bullet Journal

Bujo to bardzo prosty system planowania, który można wykorzystać na ścieżce esencjalizmu. Pomaga on śledzić przeszłość, organizować teraźniejszość oraz planować przyszłość i jest na tyle elastyczny, że można łączyć go z innymi metodami. Zajrzyj do tego wpisu, jeśli chcesz zacząć przygodę z bullet journalem.

Calendar Blocking

Chociaż praca głęboka może wydawać się abstrakcyjna, zwłaszcza dla osób nieneurotypowych i poza hiperfokusem, można spróbować wdrożyć ją małymi krokami. Trzeba mieć na uwadze to, że samo zablokowanie czasu w kalendarzu na daną czynność może nie być wystarczające, dlatego warto połączyć je z inną metodą, na przykład pomodoro, a także włączeniem różnych rutyn i nawyków. Metoda blokowania (zero-based calendar) wymaga poczynienia przygotowań i ustalenia własnego systemu — jeśli chcesz spróbować, zajrzyj tu lub wypróbuj Tiimo.

Esencjalizm to potężne narzędzie pozwalające na skupienie się na najważniejszych aspektach życia i pracy. Jednak implementacja wszystkich zasad esencjalizmu na raz może być trudna. Niezależnie od tego, które metody wybierzesz, pamiętaj, że to elastyczna filozofia, którą możesz dostosować do swoich potrzeb. Zapamiętaj też, że esencjalizm to proces, który rozwija się wraz z tobą, pomagając ci osiągnąć większą efektywność i spełnienie. Nie bój się eksperymentować z różnymi technikami i dostosowywać je do swoich indywidualnych potrzeb. Dzięki temu zyskasz kontrolę nad swoim czasem i działaniami.


Moje sposoby nie są jedynymi właściwymi metodami na samoorganizację – jeśli chcesz je poznać, zajrzyj do kategorii produktywność i potraktuj jako inspirację do poszukiwań własnego systemu.